Fakta: Vi gir deg informasjonen du trenger for å holde deg oppdatert på kommunereformen og hvilke alternativer Hitra kommune har.


Nettsidene du er inne på nå handler om kommunereformen. Sidene her tar ikke stilling for eller mot, men er ment som et informasjonsverktøy som du og jeg kan se på for å finne mest mulig fakta. I tillegg vil det politiske ståsted samle seg rundt en mulig kommunesammenslåing. Valget er også å stå alene. Her finner du med andre ord fakta og innspill, slik at du kan få god informasjon om det som skal skje.

I juni 2016 skal politikerne avklare hvilken vei eller veier som Hitra skal ta inn i fremtiden. Det er alltid fordeler og ulemper ved alt, men hva er best for meg og deg og samfunnets vårt? Vi håper at du vil finne informative sider som kan gi deg gode og underliggende fakta og som kan hjelpe deg med å gi de svar på spørsmål du måtte ha i en slik prosess.

Tidslinje

Nedenfor ser du en tidslinje. Vi vi oppdatere denne etter hvert som nye konkrete datoer og hendelser blir avklart. Som du ser går tidslinjen fram til 2020. Nettsidene vil derfor være et viktig hjelpemiddel videre, når veivalget er gjort.

Klikk en gang for å åpne milepæl. Klikk igjen for mer informasjon.

Artikler